1,5% KRS: 0000349425

Od początku stycznia do końca kwietnia trwa okres rozliczeń podatkowych. Po raz kolejny podatnicy mają możliwość zadysponowania części podatku i przekazania go dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Taką organizacją jest Fundacja Caritas Diecezji Płockiej współpracująca na polu charytatywnym z Caritas Diecezji Płockiej.

W 2023 roku będziemy mogli przekazać 1,5% podatku, a nie jak w latach poprzednich 1% podatku.

Na podwyższenie wartości do 1,5% miały wpływ liczne prośby organizacji OPP, które niepokoiły się, że w związku ze zmianami podatkowymi część osób o niższych dochodach nie będzie mogła obdarować 1% żadnej instytucji. W 2022 roku podwyższona została bowiem kwota wolna od podatku do 30.000,00 zł, oraz zmieniona stawka podatkowa z 17% na 12%. Przekazanie 1,5% podatku ma zastosowanie do rozliczeń dokonywanych w 2023 roku za przychody uzyskane w 2022 roku.

Nasza Fundacja uczestniczy w akcji przekazania 1,5% podatku. W tym roku, podobnie jak w zeszłym wstępnie rozliczone deklaracje PIT-28, PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38 będą dostępne w usłudze Twój e-PIT już 15. lutego.

Emeryci i renciści mogą przekazać 1,5% podatku wypełniając formularz PIT-OP. Nie muszą składać całego zeznania podatkowego. Osoby rozliczane przez organy rentowe będą mogły wskazać OPP w PIT-OP, który po wypełnieniu będzie można zarówno wysłać elektronicznie jak i złożyć tradycyjnie (w formie papierowej). Czas na przekazanie PIT-OP do urzędu skarbowego mija 30 kwietnia 2023 roku.

Z uzyskanych funduszy Fundacja pomaga rodzinom z chorymi i niepełnosprawnymi dziećmi pomagając im w organizacji turnusów rehabilitacyjnych bądź partycypując w kosztach leczenia. Wspomagamy biedną, zdolną młodzież włączając się w Fundusz Stypendialny. W miarę możliwości wspieramy też wiele osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Szanowni Państwo! Caritas Diecezji Płockiej, z którą ściśle współpracujemy prowadzi m.in.:, 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Noclegownię dla Bezdomnych Mężczyzn, dwie stołówki dla ubogich, Dom Dziennego Pobytu dla chorych z Chorobą Alzhaimera, Hospicja Stacjonarne i Domowe, placówki z Opieką Długoterminową dla chorych, gabinety rehabilitacji oraz Ośrodek Charytatywno - Szkoleniowy, w którym w ciągu roku korzysta z wypoczynku ok.1500 dzieci.

W imieniu wszystkich osób, którym będziemy mogli pomóc dzięki wsparciu Państwa, którzy zechcecie przekazać na naszą Fundację 1,5% podatku z całego serca dziękuję.

Bóg zapłać za pomoc i zaufanie !!! 
Ks. Adam Przeradzki – Prezes Fundacji

Informacje dotyczące systemu – Twój e-PIT:

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, które 15 lutego zostanie udostępnione w serwisie podatki.gov.pl
PIT wypełni i udostępni urząd skarbowy (nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie). Znajdziemy w nim informacje od pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak numer Twojego rachunku bankowego, ulga na dzieci czy dane organizacji pożytku publicznego (OPP). Dane te można uaktualnić.