1% KRS: 0000349425

Od początku stycznia do końca kwietnia trwa okres rozliczeń podatkowych. Po raz kolejny podatnicy mają możliwość zadysponowania 1% podatku i przekazania go dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Od kilku lat taką organizacją jest Fundacja Caritas Diecezji Płockiej współpracująca na polu charytatywnym z Caritas Diecezji Płockiej. W tym roku po raz drugi uczestniczymy w akcji przekazania 1% podatku. 

Do tej pory, mimo ograniczonych, z trudem zdobywanych funduszy pomogliśmy wielu rodzinom z chorymi dziećmi pomagając im w organizacji turnusów rehabilitacyjnych, jak również pokrywaliśmy koszty leczenia. Wspomagaliśmy biedną, zdolną młodzież włączając się w Fundusz Stypendialny, a także wsparliśmy wiele osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 

Szanowni Państwo! Caritas Diecezji Płockiej, z którą ściśle współpracujemy prowadzi m.in.:, 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej, Powiatowy Środowiskowy Domy Samopomocy, Dom dla Bezdomnych Mężczyzn, dwie stołówki dla ubogich, Dom Dziennego Pobytu dla chorych z Chorobą Alzhaimera, Hospicja Stacjonarne i Domowe, placówki z Opieką Długoterminową dla chorych, gabinety rehabilitacji oraz Ośrodek Charytatywno - Szkoleniowy, w którym w ciągu roku korzysta z wypoczynku ok.1500 dzieci. 

W imieniu wszystkich osób, którym będziemy mogli pomóc dzięki wsparciu Państwa, którzy zechcecie przekazać na naszą Fundację 1% podatku z całego serca dziękuję. 

Sam sposób przekazania 1 % wygląda następująco: na zeznaniu podatkowym PIT w rubryce „Wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) należy wpisać: nr KRS naszej Fundacji (0000349425) oraz deklarowaną kwotę (równowartość 1 % należnego podatku). ego (OPP)” należy wpisać: nr KRS naszej Fundacji (0000349425) oraz deklarowaną kwotę (równowartość 1 % należnego podatku). 

Bóg zapłać za pomoc i zaufanie !!! 
Ks. Adam Przeradzki – Prezes Fundacji