1% KRS: 0000349425

Od początku stycznia do końca kwietnia trwa okres rozliczeń podatkowych. Po raz kolejny podatnicy mają możliwość zadysponowania 1% podatku i przekazania go dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Taką organizacją jest Fundacja Caritas Diecezji Płockiej współpracująca na polu charytatywnym z Caritas Diecezji Płockiej. Nasza Fundacja po raz kolejny uczestniczy w akcji przekazania1% podatku. W tym roku, podobnie jak w zeszłym obowiązują te same zasady w sposobie rozliczania PIT – 37 lub/i PIT – 38 związane z usługą Twój e-PIT ( informacje na końcu tekstu ).

Z uzyskanych funduszy Fundacja pomaga rodzinom z chorymi i niepełnosprawnymi dziećmi pomagając im w organizacji turnusów rehabilitacyjnych bądź partycypując w kosztach leczenia. Wspomagamy biedną, zdolną młodzież włączając się w Fundusz Stypendialny. W miarę możliwości wspieramy też wiele osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Szanowni Państwo! Caritas Diecezji Płockiej, z którą ściśle współpracujemy prowadzi m.in.:, 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Noclegownię dla Bezdomnych Mężczyzn, dwie stołówki dla ubogich, Dom Dziennego Pobytu dla chorych z Chorobą Alzhaimera, Hospicja Stacjonarne i Domowe, placówki z Opieką Długoterminową dla chorych, gabinety rehabilitacji oraz Ośrodek Charytatywno - Szkoleniowy, w którym w ciągu roku korzysta z wypoczynku ok.1500 dzieci.

W imieniu wszystkich osób, którym będziemy mogli pomóc dzięki wsparciu Państwa, którzy zechcecie przekazać na naszą Fundację 1% podatku z całego serca dziękuję. 

Bóg zapłać za pomoc i zaufanie !!! 
Ks. Adam Przeradzki – Prezes Fundacji

Informacje dotyczące systemu – Twój e-PIT:

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, które 15 lutego zostanie udostępnione w serwisie podatki.gov.pl. PIT wypełni i udostępni urząd skarbowy ( nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie). Znajdziemy w nim informacje od pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak numer Twojego rachunku bankowego, ulga na dzieci czy dane organizacji pożytku publicznego (OPP). Dane te można uaktualnić.

Zasady przekazywania 1% podatku w nowej usłudze – Twój e-PIT :