1,5% KRS: 0000349425

Celem Fundacji jest instytucjonalna działalność charytatywna, szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych, a także praca wychowawcza i animacyjna na polu charytatywnym, zgodnie z charakterem instytucji kościelnej. Uczestniczenie w ogólnokrajowych akcjach wchodzących w zakres działalności Kościoła. Wspieranie osób chorych, potrzebujących i wykluczonych społecznie poprzez: pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną, pomoc w rozwoju intelektualnym, pomoc materialną i finansową. Organizowanie pomocy stałej lub doraźnej, zarówno finansowej jak i rzeczowej. Podejmowanie współpracy z Caritas Diecezji Płockiej w celu wspólnych działań na polu charytatywnym.