1,5% KRS: 0000349425

ZARZĄD FUNDACJI: 

Prezes Fundacji – ks. Adam Mirosław Przeradzki
Wiceprezes Zarządu – ks. Ryszard Kruszewski
Członek Zarządu – ks. Robert Banasiak

RADA FUNDACJI: 

Przewodniczący – ks. Szczepan Janusz Bugaj
członek – ks. Roman Stanisław Tomaszewski
członek – ks. Andrzej Maciejewski